InTop-construct
Close

Když uvažujete o změně vytápění. . . od InTop-construct

Vitocal 300-A - Se mer på vår hemsida

Dvacet, nebo padesát tisíc korun? I tak rozdílné ceny mohou platit za vytápění majitelé prakticky stejných rodinných domů. Záleží na tom, čím topí. A nabídka je v současnosti opravdu široká a správný výběr je spíš otázka pro odborníka než pro laika. Víte, co bude pro Vás nejlepší?

Ačkoli si to mnozí nechtějí připustit, základní pravidlo pro vytápění a jeho cenu zní: Buď platíte za topení málo, ale máte s ním více práce (příprava dřeva, objednávání a dosypávání pelet, skládání uhlí), nebo naopak užíváte ten luxus, že zmáčknete jedno tlačítko, a je doma teplo. Takové pohodlí si dopřávají nejen majitelé, kteří odebírají dálkové teplo, ale i vlastníci elektrických a plynových kotlů, ovšem musejí si za něj připlatit. Na každém záleží, jaké variantě dá přednost.

Cena paliva není úplně rozhodující
Aktualizované tabulky s náklady na vytápění jsou velmi oblíbeným čtením nejen u majitelů rodinných domů. Ovšem jak upozorňují odborníci, je třeba se v nich umět vyznat a ověřit si, co vlastně srovnávají. K nejvíce zavádějícím pak patří ty, které se zabývají samotnou cenou paliva. Další pak do srovnávání zařazují jak cenu paliva, tak náklady na pořízení samostatného topného systému, ideálně i s cenou údržby. A zřejmě nejvíce zavádějící jsou tabulky, které srovnávají jen platby domácnosti a například do ceny za elektrickou energii započítávají nejen topení a ohřev vody, ale i spotřebu domácích spotřebičů.


http://junkers-cz.resource.bosch.com/media/ttcz/obr_zky/produkty_1/kotle/v_interi_ru/stage_1/obr_4_cerapur_v_kuchyni.pngPříklad velkých rozdílů
Budeme-li srovnávat pouze ceny paliva, pak Vám například vychází (v případě, že tzv. výpočtová spotřeba tepla je 65GJ), že za tepelné čerpadlo dáte 18 118 korun a zemní plyn 31 769 korun. Ale narazíte na druhou tabulku, kde jsou započítané i pořizovací náklady kotle (bez instalace a údržby), a zjišťujete, že pořizovací cena tepelného čerpadla je 210 000 korun, při rozdělení na deset let (bez nutnosti oprav či výměny dílů by Vám mělo fungovat minimálně 20 let) platíte tedy ročně 21 000 plus 18 118 korun za energii, a jste na částce 39 118 korun. Oproti tomu cena plynového kotle se pohybuje kolem 25 000 korun, děleno opět deseti, připočítáte se tak k ceně paliva je 2 500 korun ročně. Náklady se tak šplhají na 34 269 korun. I když si připočtete pravidelnou revizi plynového zařízení a komínu, tak stále je cena něco málo nižší než u tepelného čerpadla. Pravidlo pro volbu vhodného či nového topného zařízení tedy zní: Uvažujte komplexně a počítejte v horizontu minimálně deseti let!

Buďte i při topení patrioty
Přesto jsou odborníci ochotni určitá doporučení pro volbu vhodného paliva a topného systému dát: Zřejmě neprohloupíte, rozhodnete-li se pro tuzemský a navíc ekologický zdroj. Obě podmínky splňují například dřevo, dřevěné pelety nebo biomasa. I když patří k těm „pracnějším“ zdrojům energie, při volbě nového a moderního zařízení opravdu není třeba chodit do kotelny každé dvě hodiny a přikládat. Navíc máte na výběr levnější kotle s ručním přikládáním a pak dražší s automatickými zásobníky, kde se interval přikládání počítá ve dnech. K dalším přednostem těchto kotlů patří dobrá regulovatelnost, která u těch obyčejných typů prakticky neexistuje, množství vyprodukovaného tepla závisí na tom, jak přikládáme nebo nepřikládáme. Platí totiž, že čím novější, tím lepší a dokonalejší.
Do povědomí mnohých se dostávají zplynovací kotle na dřevo, kterým se říká také pyrolytické, neboť využívají pyrolytický způsob spalování. To probíhá při teplotách více než tisíc stupňů a v takových podmínkách už se do ovzduší dostane nejen méně škodlivých látek a sazí, ale také se podaří využít maximum tepla, které při spalování vzniká. Méně známé a rozšířené jsou kondenzační kotle na dřevo, i tady dochází k opětovnému využití tepla z vodní páry, která by jinak utekla komínem pryč.

Dřevěné ekopelety a ekobriketyBiomasa je, když…
Co je biomasa, už ví zřejmě každý, jde o zbytky dřevěného a rostlinného odpadu, tedy například jinak nevyužitelné zbytky dřeva, kůra, štěpky, sláma a zbytky dalších rostlin. Ty jsou samozřejmě zpracovávány a upravovány tak, aby se co nejlépe používaly, zpravidla dostávají podobu peletek. Obecně platí, že levnější pelety jsou vyráběny ze slámy a podobných rostlin s nižší výhřevností, a tedy je potřeba tohoto paliva podstatně vyšší než v případě kvalitních pelet z tvrdého dřeva. Ovšem biomasu nelze pálit v jakémkoli kotli, potřebujete k tomu speciální typ, který Vás ale přijde až na šestinásobnou částku než ten obyčejný. Kotle pro spalování pelet stojí padesát tisíc korun a více. Na další peníze Vás přijde automatický zásobník, díky kterému se do kotle přikládá „samo“, a Vám tak ubude práce.

Dřevěné pelety, ekologické palivo z domácích zdrojů, patří k nejlevnějším

Dřevěné ekopelety a ekobriketyZplynovací kotel na dřevo, konstrukčně nejpokročilejší a nejúspornější.
Výhodou je kotlové těleso z nerezu, dokáže prodloužit životnost Verner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dřevěné ekopelety a ekobriketyKotel na pelety řady Woody, určený pro spalování dřevních pelet o průměru 6-8 mm. Automatický provoz kotle minimalizuje nároky na obsluhu. OPOP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dřevěné ekopelety a ekobriketyTabulka nákladů na topení zvoleného druhu paliva
při spotřebě paliva 65 GJ

 

Elektřina a plyn své místo stále mají
Své místo má však stále i elektřina a plyn. A jejich zastoupení možná opět poroste, a to nejen díky snížení cen, ke kterému došlo v letošním roce, ale především s tím, jak přibývá nízkoenergetických a hlavně energeticky pasivních domů. Tedy staveb zařazených podle průkazu energetické náročnosti budov do energetické třídy B na pomezí A/B nebo dokonce do třídy A. Tyto domy mají lepší tepelně izolační vlastnosti, ale často i velmi přesnou regulaci. Spotřeba energie je tedy poměrně nízká a nevyplatí se investovat do drahého zařízení, protože pořizovací náklady by se zřejmě nikdy nevrátily. Zde tedy hrají důležitou roli především nízké náklady na pořízení zdroje tepla, pohodlí a jednoduchost ovládání i snadná regulovatelnost a teprve potom cena paliva. A právě tyto požadavky splňují elektřina a hlavně zemní plyn.

S účinností nad 100%
Při topení zemním plynem pak lze doporučit kondenzační kotle, jejichž účinnost přesahuje 100%. Jak je to možné? Při spalování zemního plynu vzniká voda, která u konvenčních kotlů odchází komínem do ovzduší v podobě vodní páry (v ideálním případě vznikne na 1m3 spáleného plynu cca 1,6 kg vody). Kondenzace vody v kotli je u běžných kotlů nežádoucí a je odváděna pryč. S ní však uniká i značné množství tepla, které kotel vyprodukuje bez nejmenšího užitku. U kotlů kondenzačních je kondenzace naopak vysoce žádoucí. Kotel a zařízení na odvod spalin mají konstrukční vlastnosti a z hlediska materiálů jsou přizpůsobeny tak, aby kondenzovaná voda nemohla způsobit žádné škody. Kondenzací vody uvnitř kotle máte možnost získat zpět teplo, které se skrývá ve vodní páře topného plynu. Teplo, jež u běžných kotlů odchází komínem pryč, se tak ještě využije. Z toho plyne, že kondenzační kotle mají velmi nízkou ztrátovost ze spalin.

 

Našim mottem je …vždy existuje řešení.Michal Bílek

InTop-construct PROFESIONÁLNÍ PARTNER PRO OPRAVY, REKONSTRUKCE A VÝSTAVBU NOVÝCH ROZVODŮ VODY, TOPENÍ A PLYNU
Naši partneřiStavby JZL s.r.o.
mapka ČR

+420 774 125 177 - kancelář
+420 721 800 382 - majitel
www.intop-construct.cz
info(at)intop-construct(dot)cz

Sídlo firmy InTop-construct
Michal Bílek
Brněnská 183
569 43 Jevíčko
Czech Republic