InTop-construct
Close

Solární termické systémy . . . od InTop-construct

Montáž solárních panelů a systémů na klíč

Solární technika u nás stále více stoupá v podvědomí zákazníků, přesto se nedá říci, že se plně využívá. Z důvodů neustále se zvyšujících cen energií a jejich očekávaného přechodu na evropský standart, my všichni uvažujeme o možnosti úspor. Řešení se nabízí v podobě koupi vhodného solárního systému. Námi nabízené sluneční kolektory ve špičkové kvalitě mohou předat až 60 % energie nutné k ohřevu teplé užitkové vody. Slunce lze využít také k přitápění ústředního topení nebo ohřevu bazénu. Vzhledem k tomu, že takové množství energie je čerpáno zdarma ze Slunce, stojí tento fakt jistě za zamyšlení při návrhu systému vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Další z řad výhod je určitá nezávislost na dodávkách tepelné energie a přínos pro životní prostředí.

Solární systémy střecha

Teorie solárních systému

Slunce se řadí mezi alternativní zdroje a jeho význam roste v souvislosti a růstem cen fosilních paliv a znečištěním atmosféry. V domácnosti a jiných objektech je možné využít solární techniku pro ohřev vody, pro ohřev bazénu a pro podporu topení.

Co ovlivňuje zisk tepla ze slunce?

Geografické podmínky
Sluneční záření má různou intenzitu podle zeměpisné šířky, podle nadmořské výšky, podle míry znečištění v atmosféře a částečně charakteru krajiny.

Meterologické podmínky
Nejvíce ovlivňuje solární techniku oblačnost, mlhy a teploty. Oblačnost a mlhy snižují intenzitu záření. S nižší teplotou se snižuje účinnost kolektorů.

Průměrné hodnoty slunečního svitu pro Českou republiku

Solární systémy tabulka

Princip funkce solárních kolektorů

Viditelné záření se přeměňuje v solárních kolektorech (na absorberech) na teplo, které odnímá proudící kapalina (nejčastěji nemrznoucí směs). Teplo se předává přes výměník vodě, kterou chceme ohřívat – pitná voda se ohřívá na teplou vodu, topná voda se ohřívá pro předání tepla v radiátorech, podlahových trubkách nebo konvertorech a bazénová voda se ohřívá většinou ve filtračním okruhu bazénu.

Vlastnosti kolektorů
Existuje velké množství typů kolektorů. V praxi se nejvíce používají kolektory ploché a trubicové.

Ploché kolektory  . . . jsou většinou atmosférické (otevřené do okolí). Mají obdélníkový tvar, z horní strany je kolektor krytý sklem, pod nímž je absorber, který má ze spodní strany tepelnou izolaci. Poslední vrstvu tvoří vlastní plechová vana kolektoru.

Použité materiály: nosná konstrukce bývá často z Al, absorber pak Cu nebo Al. Do absorber jsou nalisovány, naletovány nebo navařeny trubky, kterými prochází nemrznoucí směs. Povrch absorberu je pokryt černou barvou nebo selektivní vrstvou. Selektivní vrstva poskytuje vyšší výkon. V našich zeměpisných podmínkách doporučujeme pro celoroční použití pouze kolektory se selektivní  vrstvou.                                                                                                                                                  

Trubicové kolektory . . . mají v trubici vakuum, které snižuje ztráty tepla z kolektorů. Vlastní absorber může být ve stylu heat pipe (tepelná trubice) nebo průtočný.

 

Našim mottem je …vždy existuje řešení.Michal Bílek

Solární systémy
InTop-construct PROFESIONÁLNÍ PARTNER PRO OPRAVY, REKONSTRUKCE A VÝSTAVBU NOVÝCH ROZVODŮ VODY, TOPENÍ A PLYNU
Naši partneřiStavby JZL s.r.o.
mapka ČR

+420 774 125 177 - kancelář
+420 721 800 382 - majitel
www.intop-construct.cz
info(at)intop-construct(dot)cz

Sídlo firmy InTop-construct
Michal Bílek
Brněnská 183
569 43 Jevíčko
Czech Republic