InTop-construct
Close


Kotle na tuhá paliva: Přikládat lze i v rukavičkách

Samozřejmě záleží na tom, jestli koupíte kotel s automatickým nebo manuálním přikládáním. Moderní kotle jsou každopádně po konstrukční stránce zcela jiné než ty, ve kterých se topilo před čtvrt stoletím. Patříte mezi vyznavače topení tuhými palivy a právě se rozhlížíte po novém kotli? Pak máte nejvyšší čas, zima je pomalu za dveřmi.

Disciplína musí být
Ať se nám to líbí nebo ne, novela zákona o ochraně ovzduší, která vstoupila v platnost od 1. 9. 2012, radikálně změnila podmínky provozování domácích kotlů na tuhá paliva. Nabyla účinnosti norma ČSN EN 303-5 pro kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500kW. Z toho vyplývá, že v lednu 2014 byl oficiálně ukončen prodej kotlů na tuhá paliva splňující podmínky 1. a 2., takže kdyby Vám ho někdo nabízel za výhodnou cenu, raději nebrat. Od ledna 2017 nastala povinnost předložit na základě požadavku obecního úřadu revizi domácího kotle na tuhá paliva. Tato povinnost se vztahuje na kotle, které mají příkon 10 až 300kW a splňují podmínky alespoň 3. Emisní třídy. Těm, kteří si kontrolu provést nenechají, hrozí pokuta až do výše 20.000 Kč. V lednu 2018 bude ukončen prodej kotlů na tuhá paliva 3. Emisní třídy a v září 2022 budou mít domácnosti povinnost prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky minimálně 3. Emisní třídy podle ČSN EN 303-5. V opačném případě hrozí pokuty až 50.000 Kč.

 

Autorizované kontroly                                                                                   
Kontroly kotlů na tuhá paliva mohou provádět pouze výrobcem prošlé servisní firmy, které mají požadované oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. V případě spalovacích stacionárních kotlů, jejichž výrobce už zanikl nebo jej nelze zjistit, mohou kontrolu provést i servisní technici od jiného výrobce, kteří musí být řádně proškoleni výrobcem stejného typu spalovacího zdroje.

Energeticky úsporná kotelna
Při rozhodování o investici do jakéhokoliv kotle určeného pro vytápění rodinných domů byste se neměli zaměřit pouze na samotný zdroj tepla. Odborníci doporučují zabývat se všemi parametry kompletní otopné soustavy. Orientovat se v topenářském segmentu je však poměrně složité, protože neexistuje jasný srovnatelný údaj, který by zákazníkům,přinesl vodítko pro srovnání nákladů na provoz různých druhů kotlů.

V rukavičkách, nebo bez?
Podle technologie a způsobu přívodu paliva se dělí kotle na ty s ručním přikládáním a kotle automatické. U kotlů s ruční obsluhou není možné regulovat tepelný výkon. U moderních automatických kotlů se využívá systém kontinuálního přívodu paliva do ohniště. Tyto kotle pro ústřední vytápění mohou využívat jak spalování na roštu, tak speciální hořáky nebo hořákové provedení spalovací komory. Dále také spodní přívod paliva nebo zplyňování. Zde je nejdůležitější funkce řídící jednotky, která koordinuje všechny systémy a zajistí komunikaci uživatele s kotlem.

Kotel s ohřevem vody
Určitě víte, že kotel lze využít také k ohřevu vody. V takém případě potřebujete model se zásobníkem vody či s průtočným ohřevem. Kotel s průtočným ohřevem ohřívá vodu pouze ve chvíli, kdy ji odebíráte. Kotel s ohřevem v externím zásobníku vody připomíná svým fungováním bojler. Ohřívá vodu v samostatné nádrži. Kotel s vestavěným zásobníkem představuje kombinaci předchozích dvou řešení.

Našim mottem je …vždy existuje řešeníMichal Bílek

InTop-construct PROFESIONÁLNÍ PARTNER PRO OPRAVY, REKONSTRUKCE A VÝSTAVBU NOVÝCH ROZVODŮ VODY, TOPENÍ A PLYNU
Naši partneřiStavby JZL s.r.o.
mapka ČR

+420 774 125 177 - kancelář
+420 721 800 382 - majitel
www.intop-construct.cz
info(at)intop-construct(dot)cz

Sídlo firmy InTop-construct
Michal Bílek
Brněnská 183
569 43 Jevíčko
Czech Republic