InTop-construct
Close

Výměna starých kotlů. . . od InTop-construct

K výměně starých kotlů
Znečištění ovzduší představuje v České republice dlouhodobý problém. Je příčinou nemocí dýchacích cest a ovlivňuje taky výskyt srdečních a dalších onemocnění. Nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., který platí od září 2012, se snaží tento problém řešit.
Mezi největší zdroje znečištění ovzduší patří tepelné elektrárny a automobilová doprava. Významně však k němu přispívá i topení ve starých nevyhovujících kotlích, v nichž leckdo navíc zužitkovává nevhodné palivo.

Výměna starých kotlů

Koho se tato výměna týká
Zhruba 640 tisíc tuzemských domácností používá jako zdroj tepla pro ústřední vytápění kotel na tuhá paliva (dřevo, uhlí, koks) o výkonu 10 – 300 kW. Zájemců o topení dřevem – na úkor těch, kteří dříve používali hlavně uhlí – v posledních letech přibývá. To je dobrá zpráva. Méně potěšující je fakt, že průměrný věk používaných kotlů je dvacet až pětadvacet let. A emisně nevyhovujících je 70 až 80 procent z celkového počtu těchto zařízení. Zmíněná novela zákona mam j. eliminovat vliv těchto lokálních znečišťovatelů na kvalitu ovzduší.
Nevyhovující kotle a další kamna připojená k teplovodní soustavě ústředního vytápění, jejichž výkon je v rozmezí 10 – 300 kW, bude nutné postupně vyměnit za topidla odpovídající limitům. Bát se tedy nemusí majitelé menších kamen typu Petra či krbů na chalupě, kteří jimi vytápějí jen jednu či dvě místnosti. Ti musí samozřejmě dbát na pravidelné revize komínů. Majitelé větších rekreačních, kteří vytápějí centrálně starším kotlem o výkonu nad 10 kW, by však měli počítat s investicí do nového topidla.

Výměna starých kotlů

Důležité termíny
První kontrola technického stavu zmíněných kotlů musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016. O revize by se měl postarat obecní úřad a ujme se jich odborně způsobilá osoba, tedy autorizovaný servisní technik. Povinnost pravidelných kontrol (od uvedeného data, každé další dva roky) platí i pro majitelé kotlů, které už dnes splňují 3. Emisní třídu podle ČSN EN 303-5.
Odhaduje se, že při první kontrole nesplní požadavky zhruba půl milionu starých topných zařízení. To ovšem neznamená, že je majitelé budou muset ihned odvést do šrotu. K výměně kotlů bude docházet postupně až do podzimu 2022. Je tedy dostatek času zjistit parametry svého kotle a připravit se na změnu. Počítejte však s tím, že:

  • V lednu 2017 jsou majitelé kotlů na tuhá paliva o výkonu 10 – 300 kW povinni na vyžádání obecního úřadu předložit doklad o jejich revizi. Pokud jej nepředloží, zaplatí pokutu 20 tisíc Kč.
  • Deset let od schválení novely zákona o ochraně ovzduší, tedy v září 2022, by měly všechny kotle uvedeného výkonu splňovat parametry 3. emisní třídy. Kdo tuto podmínku nesplní, zaplatí pokutu 50 tisíc korun.
  • Pokutu 50 tisíc korun zaplatí provozovatel kotle i za to, že spaluje zakázaná paliva (uhelné kaly atd.). Obavy z kontroly nemusí mít majitelé kotlů s tzv. automatickým přikládáním, jejichž výrobce zaručuje, že se na rošt nebude moci dostat nespálené palivo.
  • Kontrola způsobu topení ve zplyňovacích kotlích na dřevo s ručním přikládáním, které rovněž mohou splňovat 3. emisní třídu, je složitější. Při podezření na spalování nevhodných materiálů (tmavý kouř, zápach), lze se obrátit na příslušný obecní úřad, který má kompetenci ke kontrole dodržování povinností u těchto zdrojů.

Výměna starých kotlů

Koupi kamen odpovídajících zákonných požadavkům nám usnadní sami výrobci. Od roku 2014 bude totiž povoleno prodávat pouze kotle 3. třídy a vyšší. To znamená, že do dvou let bude zakázán prodej asi 75 % dnes nabízených kotlů. A od 1. ledna 2018 bude povoleno prodávat pouze kotle 4. a vyšší emisní třídy.

Kotle 1. a 2. emisní třídy stojí 20 – 25 tisíc Kč. Ty už se nevyplatí kupovat, protože za deset let zaplatí majitel za jejich používání pokutu. Zplyňovací kotel na kusové dřevo s ručním přikládáním přijde na 35 tisíc Kč a více. A ceny automatických kotlů na pelety nebo na uhlí 3. a 4. emisní třídy přijdou minimálně na 60 tisíc korun. Ovšem jejich provoz je mnohem jednodušší a úspornější.

Výměna starých kotlů

 

Našim mottem je …vždy existuje řešení.Michal Bílek

InTop-construct PROFESIONÁLNÍ PARTNER PRO OPRAVY, REKONSTRUKCE A VÝSTAVBU NOVÝCH ROZVODŮ VODY, TOPENÍ A PLYNU
Naši partneřiStavby JZL s.r.o.
mapka ČR

+420 774 125 177 - kancelář
+420 721 800 382 - majitel
www.intop-construct.cz
info(at)intop-construct(dot)cz

Sídlo firmy InTop-construct
Michal Bílek
Brněnská 183
569 43 Jevíčko
Czech Republic