InTop-construct
Close

BUDOUCNOST VYTÁPĚNÍ PATŘÍ PELETÁM

Jaký je optimální způsob vytápění pro Váš dům či chatu? Možností je celá řada a každá má své klady i zápory, nicméně roste počet argumentů ve prospěch dřevěných pelet.
Díky svým skvělým vlastnostem je toto palivo stále rozšířenější, v Česku se ročně o výhodách kotlů na pelety přesvědčí až 3000 domácností. Oprávněně. Dřevěné pelety patří k nejzdravějším, nejčistším a také nejkomfortnějším zdrojům vytápění, a tak je dobré tomuto „topivu budoucnosti“ věnovat pozornost.


Seznamte se!
Pelety, malé válečky zbytkového dřeva o průměru šesti milimetrů a délce až čtyř centimetrů, vznikají v peletárnách lisováním dřevního prachu, drtě a pilin. Jedná se tedy o ukázkový příklad energetického využití odpadu.


Na počátku byla krize
Výroba pelet se zdokonaluje již od 70. let 20. století. Kvůli tehdejší ropné krizi se ve strojích na výrobu krmných směsí začaly místo otrub a šrotu používat piliny. Pelety představovaly revoluční alternativu k drahým fosilním palivům – byly několikanásobně levnější, dobře hořely a zanechávaly minimum popela. Nápad peletovat dřevo a první technická řešení spalování přišly z USA a ze Skandinávie. Rakouské firmy následně našly řešení pro domácnosti, které hledaly systém automatického vytápění. Výsledkem byl kotel na pelety, jenž ve druhé polovině 90. let začal dobývat Evropu.


Česká výrobní stopa
Dnes se v Evropě spálí 22 milionů tun pelet ročně a je potěšitelné, že stále významnější roli v tom hraje i Česká republika. Tento čistý, obnovitelný zdroj energie se totiž ve velkém a ve vysoké kvalitě vyrábí právě v Česku. Desetitisíce tun se vyvážejí do celého ekologicky smýšlejícího světa a bodují především v Itálii, Německu a Rakousku.


Kdo umí počítat
Rovněž v České republice se zvedá výrazná vlna zájmu, i když vedle ekologického smýšlení na tom mají zásadní podíl kotlíkové dotace, které peletové kotle zvýhodňují. Jsme sice ekologové, ale především umíme dobře počítat… A státní příspěvek na výměnu starých kotlů dosahuje až 80% všech způsobilých výdajů, mezi něž lze započítat nejen nový kotel, novou otopnou soustavu a kompletní instalaci, ale také projektovou dokumentaci. Zkrátka, to už se vyplatí! Z dotací mohou žadatelé získat až 127 500 Kč a financovat tak veškerá přídavná zařízení, k nimž patří peletové silo, komín nebo dálkové ovládání kotelny. Ve snaze nahradit staré kotle a kamna spalující uhlí a další tuhá paliva, která znečišťují vzduch, chystá Česko i další kroky. Od září 2022 začne platit zákaz provozování zdrojů 1. a 2. emisní třídy, tedy nejstarších kotlů na tuhá paliva, která nejvíce zamořují ovzduší. A to bude pro pelety obrovská šance.


Česká kvalita
Peletami se topí v domácnostech, na chatách a chalupách, ale používají se i v průmyslu, například v teplárnách nebo elektrárnách. Pelety určené pro průmysl bývají zpravidla horší jakosti, mívají větší obsah příměsí, nižší výhřevnost a vyšší obsah popelovin, resp. nespalitelných látek. Nejméně dvě třetiny pelet vyráběných v Česku však splňují přísná kritéria ENplus.  Certifikace, kterou uděluje profesní Klastr Česká peleta, garantuje vysoce kvalitní palivo vhodné pro domácnosti nebo chalupy. Klíčovým parametrem kvality je obsah vody – čím je jí méně, tím je výhřevnost pelet vyšší, což se projevuje i na delší životnosti kotle. ENplus určuje i minimální teplotu tání popela. Čím je tato teplota vyšší, tím menší riziko, že popel při spalování bude struskovat a napékat se na hořáky.


Ať žije ekologie!
Peletový popel představuje další ekologický argument: jedná se totiž o kvalitní zásadité hnojivo s vysokým obsahem vápníku, draslíku, fosforu a hořčíku. Okrasné rostliny nebo záhony pohnojíte popelem z kotle a vyhnete se drahým chemickým hnojivům. Když peletami vytápíte rodinný dům, ročně vyprodukuje až 30 kilogramů tohoto „užitečného“ popela. Pokud topíte uhlím, bude vaše celková roční produkce popela daleko vyšší – jenže uhelný prach zcela bez užitku vyhodíte… Když jsme u srovnání s uhlím, co do výhřevnosti jsou dřevěné pelety na stejné nebo vyšší úrovni než kvalitní hnědé uhlí.

Jejich cena je sice o trochu vyšší, na druhou stranu však dlouhodobě stabilní, jelikož českého dřeva je dostatek. A vytápění peletami je navíc skutečně čisté a komfortní, protože umožňuje automatický bezúdržbový provoz. Lze odhadnout, že na roční vytápění rodinného domu budete potřebovat 4 tuny pelet, tedy něco mezi 25 a 30 tisíci korun, včetně dopravy paliva až ke kotli. Cena se odvíjí od toho, zda kupujete pelety volné (ty jsou nejlevnější), či balené. Roli hraje i čas nákupu: Nejvýhodnějším obdobím pro nákup topiva je jaro, kdy jsou ceny na nejnižší úrovni z celého roku.


Jak se vyrábějí pelety?
Při takzvané peletizaci je materiál na tvarovacích lisech pod vysokým tlakem protlačován skrz malé kruhové otvory a zahříván na teplotu okolo 100°C. Celulóza ve dřevě vlivem vysoké teploty měkne a stává se lepivou, což pak umožňuje lisovat dřevěné piliny do tvaru pelety bez dalších přísad. Nejkvalitnější pelety jsou ty světle zbarvené. Tmavší odstíny prozrazují přítomnost příměsí s horší výhřevností a větším podílem popela. Mechanicky lisované pelety neobsahují žádná chemická pojiva nebo jiné přídavné směsi.

 

Našim mottem je …vždy existuje řešení.Michal Bílek

InTop-construct PROFESIONÁLNÍ PARTNER PRO OPRAVY, REKONSTRUKCE A VÝSTAVBU NOVÝCH ROZVODŮ VODY, TOPENÍ A PLYNU
Naši partneřiStavby JZL s.r.o.
mapka ČR

+420 774 125 177 - kancelář
+420 721 800 382 - majitel
www.intop-construct.cz
info(at)intop-construct(dot)cz

Sídlo firmy InTop-construct
Michal Bílek
Brněnská 183
569 43 Jevíčko
Czech Republic